Thuong Doi Hoa – Thanh Tuyen – Nhạc Vàng Tuyển Chọnwww.nhacvietxua.com – Trích từ băng nhạc VHS: Trường Thanh 4 – Quê Mẹ và Tuyệt Phẩm Tình Yêu Địa chỉ liên lạc: nhacvhs@yahoo.com nếu qúy vị cần mua …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply