Lời tình viết vội -Trường Vũ ..cover . Phương xa nhớ vợ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHát không hay dụng cụ hát cũng cùi bắp ,nhưng vk đừng để ý ,chủ yếu là ca từ của bài hát . Mình mới cưới nhau nhưng giờ đây mỗi người một phương…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply