Tuấn Vũ – Về Miền Tây – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuấn Vũ – Về Miền Tây Lời bài hát : Về miền Tây. Có ai về miền Tây Lúa mùa thơm thơm mãi Dừa xanh nghiêng chênh chếch Cá ngược dòng sông này Về…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Vinh XYZ July 25, 2018 Reply
  2. do văn khả July 25, 2018 Reply
  3. Vân Vương July 25, 2018 Reply
  4. Mai Huynh July 25, 2018 Reply
  5. Duy Nguyen July 25, 2018 Reply
  6. thuy lu July 25, 2018 Reply
  7. Ngyuen Le July 25, 2018 Reply
  8. Ngyuen Le July 25, 2018 Reply

Leave a Reply