Thế Sơn – Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười (Võ Tá Hân, thơ: Trần Trung Đạo) PBN 99 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThế Sơn – Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười (Võ Tá Hân, thơ: Trần Trung Đạo) Paris By Night 99 – Tôi Là Người Việt Nam ©2010 published by Thuy Nga under …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

 1. Dịu Nguyễn July 25, 2018 Reply
 2. Lasvegasbao Vn July 25, 2018 Reply
 3. Tien Chi July 25, 2018 Reply
 4. Anh binh Em hiep July 25, 2018 Reply
 5. Emil Lime July 25, 2018 Reply
 6. Brian Duong July 25, 2018 Reply
 7. Tuan Anh Le July 25, 2018 Reply
 8. Đông Tà July 25, 2018 Reply
 9. Phuong My July 25, 2018 Reply
 10. Thinh Huynh July 25, 2018 Reply
 11. Hoàng Quốc July 25, 2018 Reply

Leave a Reply