Quang Lê – Sương trắng miền quê ngoại – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSương trắng miền quê ngoại, một trong số những bài hát hay nhất của ca sĩ Quang Lê.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply