Liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng | Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Lê, Hương Lan,Dương Triệu Vũ [FULL] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLiveshow Sài Gòn Bolero & Hưng – Full Track list: 01. LK Xóm Đêm & Lâu Đài Tình Ái – Tốp Ca 02. Khi Đã Yêu – Đàm Vĩnh Hưng 03. Cô Bạn Học – Đàm Vĩnh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Minh Nhân Lê July 24, 2018 Reply
 2. dan vũ July 24, 2018 Reply
 3. Tra Dinh Thi July 24, 2018 Reply
 4. IZ work July 24, 2018 Reply
 5. HÙNG kíp July 24, 2018 Reply
 6. Giang Hoàng July 24, 2018 Reply
 7. Thiện Nguyễn July 24, 2018 Reply
 8. phu trantrong July 24, 2018 Reply
 9. Nuoc Bien Xanh July 24, 2018 Reply
 10. Truc Anh Ngo July 24, 2018 Reply
 11. Như Ý July 24, 2018 Reply
 12. Phu Nguyen July 24, 2018 Reply
 13. Quang Dang Phan July 24, 2018 Reply
 14. PhamLap XuanHanh July 24, 2018 Reply
 15. Lan Dang July 24, 2018 Reply
 16. Pew Noy July 24, 2018 Reply
 17. du huy July 24, 2018 Reply
 18. Thạch Jenpec July 24, 2018 Reply
 19. Hiền Anh July 24, 2018 Reply
 20. Thinh Van July 24, 2018 Reply
 21. Tra Dinh Thi July 24, 2018 Reply

Leave a Reply