Kim – Quốc Khanh, Ánh Minh [asia SOUND] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMỗi ngày chúng tôi sẽ có một nhạc phẩm mới cho chương trình [asia SOUND] ! Quý vị có thể yêu cầu nhạc phẩm mình yêu thích, xin hãy viết cho chúng tôi…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. m4u caudayroi July 24, 2018 Reply
  2. Đạt Minh July 24, 2018 Reply
  3. Chiến Bùi Minh July 24, 2018 Reply
  4. Bá Nhân Nguyễn July 24, 2018 Reply
  5. Hung Haiphong July 24, 2018 Reply
  6. Phung Nguyen July 24, 2018 Reply

Leave a Reply