CHẾ LINH THAM DỰ LỄ HỘI KATE TRÊN THÁP CHÀM 2008 ! – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế linh lần đầu tiên sau hơn 40 năm về tham dự lễ hội KATE trên đền Tháp Chàm !

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Ngô Quốc Việt July 24, 2018 Reply
 2. Bear Nguyễn July 24, 2018 Reply
 3. doan anh July 24, 2018 Reply
 4. Hao Nguyen July 24, 2018 Reply
 5. Gyu Ghk July 24, 2018 Reply
 6. Tấn An Huỳnh July 24, 2018 Reply
 7. Ngháo Hưu July 24, 2018 Reply
 8. Thao Dong July 24, 2018 Reply
 9. Phong cảnh Pham July 24, 2018 Reply
 10. Hà Trần July 24, 2018 Reply
 11. Minh Nhật July 24, 2018 Reply
 12. Minh Râu July 24, 2018 Reply
 13. 姐thao Huynh July 24, 2018 Reply
 14. Binh Nguyen July 24, 2018 Reply
 15. cuong nghiem July 24, 2018 Reply
 16. Van Tran July 24, 2018 Reply
 17. Quangngocbk July 24, 2018 Reply
 18. James Chester July 24, 2018 Reply
 19. Khai Nguyen July 24, 2018 Reply
 20. Thanh Thach July 24, 2018 Reply
 21. Biển Xanh July 24, 2018 Reply

Leave a Reply