LK Tuấn Vũ – Vũ Phiên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLk Ngày Xưa Anh Nói – Tuấn Vũ [Phiên bản đặc biệt Vũ Phiên] Lời bài hát: Ngày xưa anh nói, anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa Ngày xưa anh nói, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Duy Duy July 23, 2018 Reply
 2. Thanh Nguyen July 23, 2018 Reply
 3. Hung Hoang July 23, 2018 Reply
 4. ngạn lê July 23, 2018 Reply
 5. Đại Nhân July 23, 2018 Reply
 6. giang duong July 23, 2018 Reply
 7. Ngoc Nguyen July 23, 2018 Reply
 8. Phuong Nguyen July 23, 2018 Reply
 9. Sonny Pham July 23, 2018 Reply
 10. Pham Anh Nguyen July 23, 2018 Reply
 11. Khiem Đo July 23, 2018 Reply
 12. Van Trong Tran July 23, 2018 Reply
 13. Van Trong Tran July 23, 2018 Reply
 14. Le Le July 23, 2018 Reply
 15. Loan Tran nhu Tran July 23, 2018 Reply
 16. Doan Nguyen July 23, 2018 Reply
 17. Cuong Tran July 23, 2018 Reply
 18. nguyen huynh July 23, 2018 Reply
 19. Dũng Hà July 23, 2018 Reply
 20. Ba Le July 23, 2018 Reply
 21. doi la be kho le July 23, 2018 Reply
 22. NAM phuong July 23, 2018 Reply

Leave a Reply