Lệ Quyên – Khúc Tình Xưa 2 : “Trả lại thời gian” – Nhạc Vàng Tuyển Chọn01 Trả Lại Thời Gian – Lệ Quyên 02 Sầu Tím Thiệp Hồng – Lệ Quyên ft. Quang Lê 03 Ai Khổ Vì Ai – Lệ Quyên 04 Sao Em Nỡ Vô Tình – Lệ Quyên 05 Chờ Người – …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

32 Comments

 1. hai hoang July 23, 2018 Reply
 2. Thanh Nguyen July 23, 2018 Reply
 3. kiên trần July 23, 2018 Reply
 4. Johnny Nguyen July 23, 2018 Reply
 5. trai nguyen July 23, 2018 Reply
 6. Luong Thu Oanh July 23, 2018 Reply
 7. Anh Tran July 23, 2018 Reply
 8. Cuong Nguyenquang July 23, 2018 Reply
 9. Tessa Yip July 23, 2018 Reply
 10. Kimlee Huynh July 23, 2018 Reply
 11. Trang Doan July 23, 2018 Reply
 12. Ngan Nguyen July 23, 2018 Reply
 13. Be Thanh Truc July 23, 2018 Reply
 14. Thanh Tong July 23, 2018 Reply
 15. dung duong July 23, 2018 Reply
 16. Hoanglongct 16 July 23, 2018 Reply
 17. nguyenba trang July 23, 2018 Reply
 18. huynh phong July 23, 2018 Reply
 19. Pham Thanhngan July 23, 2018 Reply
 20. Quang Nguyen July 23, 2018 Reply
 21. Linh Chi Nguyễn July 23, 2018 Reply
 22. Duyen Trinh July 23, 2018 Reply
 23. Phuong Huy July 23, 2018 Reply
 24. Huong Le July 23, 2018 Reply
 25. vu nguyen July 23, 2018 Reply
 26. boy_ channer July 23, 2018 Reply
 27. Tien Nguyen July 23, 2018 Reply
 28. HUANG XIAN YING July 23, 2018 Reply
 29. Nguyen Nguyen July 23, 2018 Reply
 30. iu vk ck July 23, 2018 Reply

Leave a Reply