Khanh Ly & Thanh Tuyen duet LIVE concert in San Jose, California – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



Khánh Ly & Thanh Tuyền song ca những nhạc phẩm “tủ” của họ – LIVE concert in San Jose.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Khắc Minh Đinh July 23, 2018 Reply
 2. Nguyenthao Thao July 23, 2018 Reply
 3. Khưu Bạch Thy July 23, 2018 Reply
 4. Điệp Lê July 23, 2018 Reply
 5. Thanh Lê July 23, 2018 Reply
 6. Lam Anh July 23, 2018 Reply
 7. Phương Nguyễn July 23, 2018 Reply
 8. Mai Thu Ha July 23, 2018 Reply
 9. Vu Pham July 23, 2018 Reply
 10. Tuyet Le July 23, 2018 Reply
 11. Nguyễn Kyn July 23, 2018 Reply
 12. Nguyễn Kyn July 23, 2018 Reply
 13. Kỳ Hàn Tử July 23, 2018 Reply
 14. Nguyễn Kyn July 23, 2018 Reply
 15. Phượng Nguyễn July 23, 2018 Reply
 16. Adele Laurie July 23, 2018 Reply
 17. hay hello July 23, 2018 Reply
 18. Đăng Tâm July 23, 2018 Reply
 19. Nunapacman Nuna July 23, 2018 Reply
 20. Nunapacman Nuna July 23, 2018 Reply
 21. Nunapacman Nuna July 23, 2018 Reply
 22. Nunapacman Nuna July 23, 2018 Reply
 23. Hoi Nguyen July 23, 2018 Reply
 24. Thy Nguyen July 23, 2018 Reply
 25. Cat Bui July 23, 2018 Reply

Leave a Reply