Thanh Tuyền – Một Lần Ghé Thăm – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnST: Mạnh Quỳnh Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm Gác vắng buồn hiu khung cảnh âm thầm Em ơi người xưa đã ra đi. Không gặp em phút phân ly Không hôn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Binh Nong July 22, 2018 Reply
  2. Phuoc Nguyen July 22, 2018 Reply

Leave a Reply