ĐÊM GỌI NGƯÒI YÊU,Chế Linh,Ngọc Tuyền,Giáng Thu, thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐÊM GỌI NGƯỜI YÊU, sáng tác: Vũ Chương -Dạ Cầm . ca sĩ :Chế Linh , Ngọc Tuyền, Giáng Thu . thu âm : Băng nhạc Sóng Nhạc, tại Sài Gòn, VNCH .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. son nguyen July 22, 2018 Reply
 2. Lac Nguyen July 22, 2018 Reply
 3. kimthanh Tran July 22, 2018 Reply
 4. co ho July 22, 2018 Reply
 5. Khoa Nguyễn July 22, 2018 Reply
 6. Dang Minh Doan July 22, 2018 Reply
 7. Dang Minh Doan July 22, 2018 Reply
 8. Minh Vu July 22, 2018 Reply
 9. Minh Vu July 22, 2018 Reply
 10. che chuong July 22, 2018 Reply
 11. channel cát-cát July 22, 2018 Reply
 12. luuvu thien July 22, 2018 Reply
 13. Ngoan Bùi July 22, 2018 Reply
 14. Anh Dũng July 22, 2018 Reply
 15. du lu thanh July 22, 2018 Reply
 16. Loan Lai July 22, 2018 Reply
 17. hoa lethanh July 22, 2018 Reply
 18. Thu2607 Nguyen July 22, 2018 Reply
 19. Lam Quach July 22, 2018 Reply
 20. Congty Honganh July 22, 2018 Reply
 21. Hùng Sơn Huỳnh July 22, 2018 Reply
 22. Charlie Phung July 22, 2018 Reply

Leave a Reply