Live show | Lại nhớ người yêu | Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLive show | Lại nhớ người yêu | Đan Nguyên Thanks to all Dan Nguyen’s fans and the Dan Nguyen fan club web master helping us with the video source.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

26 Comments

 1. Nhung Le Sa July 21, 2018 Reply
 2. Nhung Le Sa July 21, 2018 Reply
 3. Nhung Le Sa July 21, 2018 Reply
 4. C L July 21, 2018 Reply
 5. anh vân July 21, 2018 Reply
 6. trinh huynh July 21, 2018 Reply
 7. hai hoang July 21, 2018 Reply
 8. Đạt Nguyễn July 21, 2018 Reply
 9. Thuc Lethithuc July 21, 2018 Reply
 10. Phuong Mai July 21, 2018 Reply
 11. Ryan Nguyễn July 21, 2018 Reply
 12. Lina Nguyen July 21, 2018 Reply
 13. Phuong Mai July 21, 2018 Reply
 14. Yen Nguyen Bach July 21, 2018 Reply
 15. THI HONG DIEM LE July 21, 2018 Reply
 16. Yen Quyng July 21, 2018 Reply
 17. julie nguyen July 21, 2018 Reply
 18. Peter Duong July 21, 2018 Reply
 19. Ha Thu July 21, 2018 Reply
 20. Lel Huong July 21, 2018 Reply
 21. kim Hong July 21, 2018 Reply
 22. Phuong Le July 21, 2018 Reply
 23. Vân Thảo July 21, 2018 Reply
 24. thương đỗ July 21, 2018 Reply
 25. Ly Nguyen July 21, 2018 Reply

Leave a Reply