Album Bên Ni Bên Nớ (Ca Khúc Phạm Duy) – Khánh Ly 1988 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Chủ Nhật Buồn 2. Bến Xuân https://www.youtube.com/watch?v=viadqoXJPws 3. Bên Ni Bên Nớ https://www.youtube.com/watch?v=nOjAD_ZbZho 4. Ngày Đó …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Michael Le July 21, 2018 Reply
  2. Quangman Le July 21, 2018 Reply
  3. Gia Duong July 21, 2018 Reply
  4. hung chung July 21, 2018 Reply
  5. khanh nguyen July 21, 2018 Reply
  6. Phung Dao July 21, 2018 Reply

Leave a Reply