Người Ở Lại Đưa Đò – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác Phẩm: Người Ở Lại Đưa Đò. Thể hiện: Thanh Tuyền.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply