Con Đường Việt Nam – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMột nhạc phẩm mới do Đài Truyền Hình SBTN thực hiện để thương tặng đến những tù nhân lương tâm và đặc biệt là anh Trần Huỳnh Duy Thức, người…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

12 Comments

 1. Aaa Aaa July 20, 2018 Reply
 2. Aaa Aaa July 20, 2018 Reply
 3. Aaa Aaa July 20, 2018 Reply
 4. Lam2 Nguyen July 20, 2018 Reply
 5. Bophani Han July 20, 2018 Reply
 6. Hue Truong July 20, 2018 Reply
 7. Thanh le Nguyen July 20, 2018 Reply
 8. Tuyền Đào July 20, 2018 Reply
 9. Phuong Malkin July 20, 2018 Reply
 10. Ho Chi Minh July 20, 2018 Reply
 11. Hương Thủy July 20, 2018 Reply
 12. Anh Sơn Lê July 20, 2018 Reply

Leave a Reply