chế linh ( trở về cát bụi) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn( đ k)này nhà lớn lầu vàng son,này lợi danh chức trọng cao sang,có nghĩa gì đâu sao chẳng bền lâu, như nước trôi qua cầu….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

39 Comments

 1. Vũ Đình Quang July 20, 2018 Reply
 2. hoa nguyen July 20, 2018 Reply
 3. Nhan Luu July 20, 2018 Reply
 4. quoctruong 75 July 20, 2018 Reply
 5. Trí Thuận July 20, 2018 Reply
 6. Hoa Mai July 20, 2018 Reply
 7. Anh tuan Le July 20, 2018 Reply
 8. Mạnh Cu July 20, 2018 Reply
 9. Việt Nguyễn July 20, 2018 Reply
 10. Khang Gia July 20, 2018 Reply
 11. 何錦紅 July 20, 2018 Reply
 12. hoang phuong July 20, 2018 Reply
 13. Tinh Do July 20, 2018 Reply
 14. Tinh Do July 20, 2018 Reply
 15. giang nguyen July 20, 2018 Reply
 16. Long Duong July 20, 2018 Reply
 17. ly thach July 20, 2018 Reply
 18. Tony Nguyen July 20, 2018 Reply
 19. che chuong July 20, 2018 Reply
 20. Dang Hai July 20, 2018 Reply
 21. 兒晨 July 20, 2018 Reply
 22. monguocthaibinh July 20, 2018 Reply
 23. tuan tran July 20, 2018 Reply
 24. văn lai July 20, 2018 Reply
 25. monguocthaibinh July 20, 2018 Reply
 26. hao hoa tran July 20, 2018 Reply
 27. hao hoa tran July 20, 2018 Reply
 28. Võ Ngọc Quyền July 20, 2018 Reply
 29. văn lai July 20, 2018 Reply
 30. tâm minh July 20, 2018 Reply
 31. văn lai July 20, 2018 Reply
 32. Don Pham July 20, 2018 Reply
 33. HAI HUAN DONG THAP July 20, 2018 Reply
 34. Tri Anh July 20, 2018 Reply
 35. Bự Bự July 20, 2018 Reply
 36. Che Linh FC July 20, 2018 Reply

Leave a Reply