Rơi nước mắt với PHI NHUNG lần đầu tiên TRẢI LÒNG MÌNH trước hàng ngàn PHẬT TỬ. (HAY LẮM) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKênh Ánh Sáng Phật Pháp nơi chia sẻ Phật pháp: “ca nhạc Phật giáo, những bài giảng của các Giảng sư, ca nhạc thiếu nhi v.v…” Kính chúc quý Phật tử,…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

38 Comments

 1. Hong Nong July 19, 2018 Reply
 2. Ngoan Pham July 19, 2018 Reply
 3. Huy Le July 19, 2018 Reply
 4. Nongphuong Dinh July 19, 2018 Reply
 5. Đức Hồ July 19, 2018 Reply
 6. Thanh Thanh July 19, 2018 Reply
 7. Thinh Tran July 19, 2018 Reply
 8. The pp July 19, 2018 Reply
 9. Hop Huynh July 19, 2018 Reply
 10. Thiện Trình July 19, 2018 Reply
 11. hải mạnh July 19, 2018 Reply
 12. nghia trung le July 19, 2018 Reply
 13. Thanh Nguyễn July 19, 2018 Reply
 14. cam quach July 19, 2018 Reply
 15. Nho Luu July 19, 2018 Reply
 16. Trí Trần July 19, 2018 Reply
 17. Cuc Vo July 19, 2018 Reply
 18. hong bacba July 19, 2018 Reply
 19. Diệu Nguyễn July 19, 2018 Reply
 20. Diệu Nguyễn July 19, 2018 Reply
 21. Bình Yên July 19, 2018 Reply
 22. Tham Le July 19, 2018 Reply
 23. Thoai Nguyen van July 19, 2018 Reply
 24. Cuong Pc July 19, 2018 Reply
 25. Kiem Do July 19, 2018 Reply
 26. sơn hải July 19, 2018 Reply
 27. Co Phuong July 19, 2018 Reply
 28. Co Phuong July 19, 2018 Reply
 29. Yên Phạm July 19, 2018 Reply
 30. nguyen truong July 19, 2018 Reply
 31. nguyen truong July 19, 2018 Reply
 32. Dung My July 19, 2018 Reply
 33. Cuong Nguyen July 19, 2018 Reply
 34. Lanh Rinard July 19, 2018 Reply

Leave a Reply