Hòn Vọng Phu 1, 2, 3 – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHòn Vọng Phu Tác giả: Nguyễn Tâm Đêm nằm trở giấc khóc thầm Chàng đi vừa lúc mưa dầm canh ba Đời em con gái trông ra Giòn giòn má phấn bởi là…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

12 Comments

 1. Hanh Ngoc July 19, 2018 Reply
 2. Lính Bộ Binh July 19, 2018 Reply
 3. Bao Tran July 19, 2018 Reply
 4. Bao Tran July 19, 2018 Reply
 5. Thi B July 19, 2018 Reply
 6. Thi B July 19, 2018 Reply
 7. Van Tran July 19, 2018 Reply
 8. 桃秋姮 July 19, 2018 Reply
 9. Van Trinh Nguyen July 19, 2018 Reply
 10. Duc Trong July 19, 2018 Reply
 11. Duy Nguyen July 19, 2018 Reply
 12. CHE DUNG July 19, 2018 Reply

Leave a Reply