Kiếp Cầm Ca (Tình Đời) – Đan Nguyên & Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Đời (Duyên Kiếp Cầm Ca) Biểu diễn: Đan Nguyên và Hoàng Thục Linh biểu diễn tại Canada Tác giả : Minh Kỳ – Vũ Chương Lời bài hát: Khi biết em mang.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Minhkha Phan July 18, 2018 Reply
  2. Luận Nguyễn July 18, 2018 Reply
  3. Dung Nguyen July 18, 2018 Reply
  4. duc truong Doanh July 18, 2018 Reply
  5. duc truong Doanh July 18, 2018 Reply
  6. Luận Nguyễn July 18, 2018 Reply
  7. duc truong Doanh July 18, 2018 Reply

Leave a Reply