Album Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuang Lê YouTube Channel ♫ Subscribe: https://goo.gl/Tl1Kuw ♫ Facebook : https://goo.gl/zbryLy ♫ Google Plus : https://goo.gl/KRcG9a Kênh YouTube chính …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Nhan Pham July 18, 2018 Reply
  2. Quang Lê July 18, 2018 Reply
  3. nam nguyen July 18, 2018 Reply
  4. Naul Gnad July 18, 2018 Reply
  5. Dung Mandolin July 18, 2018 Reply
  6. Tuan Thuc July 18, 2018 Reply

Leave a Reply