Sao Em Nỡ Vô Tình – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTôi viết lên đây bao nhiêu nổi u hoài để gởi trao người ấy, Thư viết là xong nhưng tôi ngại chưa gởi sợ em chẳng hiểu cho mình. Muốn viết gởi về…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Nam Truong July 17, 2018 Reply
 2. Nhan Cao July 17, 2018 Reply
 3. Tuan Ta July 17, 2018 Reply
 4. Thảo Lê July 17, 2018 Reply
 5. Nhung Le July 17, 2018 Reply
 6. Thoai Ung July 17, 2018 Reply
 7. NHÂN PHAM HUU July 17, 2018 Reply
 8. An Trần July 17, 2018 Reply
 9. Thang Dinh July 17, 2018 Reply
 10. Binh Doan July 17, 2018 Reply
 11. Diễm Phạm July 17, 2018 Reply
 12. Quỳnh Đặng July 17, 2018 Reply
 13. Hanh Nguyễn July 17, 2018 Reply
 14. hiếu hà July 17, 2018 Reply
 15. Ánh Hoàng July 17, 2018 Reply
 16. La Anh July 17, 2018 Reply
 17. Cong Nguyenvan July 17, 2018 Reply
 18. Trong Tran July 17, 2018 Reply
 19. Duy Lâm July 17, 2018 Reply
 20. Master Channel July 17, 2018 Reply
 21. Phuong Nguyen July 17, 2018 Reply
 22. Thang Nguyen July 17, 2018 Reply
 23. hoadai bach July 17, 2018 Reply

Leave a Reply