Đường Chiều (Hồng Duyệt – Duy Khánh) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHiện tại có hai phiên bản của bài “Đường Chiều” (Hồng Duyệt), một phiên bản do Elvis Phương ca rất hay và một phiên bản xưa hơn do Duy Khánh ca. Phiên…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply