Xót Xa – Đan Nguyên in Giáng Ngọc Show March 26 2015 – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.facebook.com/groups/dnfc2012/ Nơi các bạn chia sẻ giọng hát và tâm trạng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. Vi Nguyen July 15, 2018 Reply
 2. vu hien July 15, 2018 Reply
 3. Hongdiem Nguyen July 15, 2018 Reply
 4. Quynh Cao July 15, 2018 Reply
 5. Opp Opp July 15, 2018 Reply
 6. Hanh pham Pham July 15, 2018 Reply
 7. Ly Nguyen July 15, 2018 Reply
 8. Brop K July 15, 2018 Reply
 9. Tuan Anh Nguyen July 15, 2018 Reply
 10. Bình Nguyễn July 15, 2018 Reply
 11. Dũng Phạm July 15, 2018 Reply
 12. Phien Dinh July 15, 2018 Reply
 13. Quang Thanh July 15, 2018 Reply
 14. phan bichthuy July 15, 2018 Reply
 15. cao pé lì July 15, 2018 Reply
 16. Duy Lai July 15, 2018 Reply
 17. Năm Trần July 15, 2018 Reply
 18. Ngọc Thi Hồ July 15, 2018 Reply
 19. hau nguyen trung July 15, 2018 Reply
 20. Anh Nguyen Trung July 15, 2018 Reply
 21. Trần Ngọc Lữ July 15, 2018 Reply
 22. ma nguyen July 15, 2018 Reply
 23. Lan Nguyen July 15, 2018 Reply
 24. Lợi Nguyễn July 15, 2018 Reply
 25. NGỌC MAI July 15, 2018 Reply
 26. Quyền Lê July 15, 2018 Reply
 27. Dao Nguyen Quang July 15, 2018 Reply
 28. Thanh Trân July 15, 2018 Reply

Leave a Reply