Thanh Tuyền & Chế Linh – Con đường xưa em đi – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc và lời : Châu Kỳ & Hồ Đình Phương Trình bày : Thanh Tuyền & Chế Linh Năm sáng tác trước 1975 Lời bài hát ======== Con đường xưa em đi Vàng lên.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. Soda Nguyen July 14, 2018 Reply
 2. Japan Liem July 14, 2018 Reply
 3. Tinh Vu July 14, 2018 Reply
 4. Ba Nguyễn July 14, 2018 Reply
 5. 9 Lee July 14, 2018 Reply
 6. Sơn Hồng July 14, 2018 Reply
 7. Ngọc Ngô Thuý July 14, 2018 Reply
 8. Thái thanh Thụy July 14, 2018 Reply
 9. Cao Ngovan July 14, 2018 Reply
 10. Fly Nguyen July 14, 2018 Reply
 11. Tong Nguyen July 14, 2018 Reply
 12. Tai Phat July 14, 2018 Reply
 13. Hông Nguyên July 14, 2018 Reply
 14. tran chau July 14, 2018 Reply
 15. Mau Tran Van July 14, 2018 Reply
 16. Hu ấn Lê July 14, 2018 Reply
 17. tran chau July 14, 2018 Reply
 18. Chỉnh Nguyễn July 14, 2018 Reply
 19. NHI TRAN July 14, 2018 Reply
 20. HT Duc July 14, 2018 Reply
 21. Anh Phamvan July 14, 2018 Reply
 22. M-79 TBAL July 14, 2018 Reply
 23. thach ho July 14, 2018 Reply
 24. phuonganh 678 July 14, 2018 Reply
 25. Mike Lion July 14, 2018 Reply
 26. Dang Huu Duc July 14, 2018 Reply
 27. Nam Nam July 14, 2018 Reply
 28. dất phương nam July 14, 2018 Reply
 29. Lim Nguyen July 14, 2018 Reply
 30. dadaocongsan1954 July 14, 2018 Reply
 31. Huong Bach July 14, 2018 Reply
 32. vyy Nguyen July 14, 2018 Reply
 33. bố bố July 14, 2018 Reply
 34. bố bố July 14, 2018 Reply
 35. AnhS July 14, 2018 Reply

Leave a Reply