Hà Thanh Xuân -Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển Chọntại Sacramento.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. thu vang July 14, 2018 Reply
 2. duc truong Doanh July 14, 2018 Reply
 3. Han Tran July 14, 2018 Reply
 4. kim Hong July 14, 2018 Reply
 5. Đai Nguyễn July 14, 2018 Reply
 6. Thi Ngoc Nguyen July 14, 2018 Reply
 7. 范氏圓 July 14, 2018 Reply
 8. Loan Le July 14, 2018 Reply
 9. Haiyen Vu July 14, 2018 Reply
 10. Daui Kem July 14, 2018 Reply
 11. Dieuanh Vu July 14, 2018 Reply
 12. Ly Luu July 14, 2018 Reply
 13. Thinh Le July 14, 2018 Reply
 14. phong thanhphong July 14, 2018 Reply
 15. luu thi July 14, 2018 Reply
 16. Thihien Nguyen July 14, 2018 Reply
 17. nguyen thanh duy July 14, 2018 Reply
 18. boj bac July 14, 2018 Reply
 19. Nang nguyen tien July 14, 2018 Reply
 20. Nhai Lieu July 14, 2018 Reply

Leave a Reply