Con chỉ là tạo vật – Ca sĩ Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa sĩ Quang Lê hát trong chương trình văn nghệ gây quỹ vì người nghèo GÓP MỘT BÀN TAY tại giáo xứ TÂN HƯƠNG Mời các bạn xem sáng tác mới nhạc sĩ :.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

41 Comments

 1. Game online July 13, 2018 Reply
 2. Xuan Nguyen July 13, 2018 Reply
 3. Bin Lương July 13, 2018 Reply
 4. Van Oanh Nguyen July 13, 2018 Reply
 5. Khải Nguyễn July 13, 2018 Reply
 6. Kha Ky Van Ngoc July 13, 2018 Reply
 7. Ha Dung July 13, 2018 Reply
 8. Thao Nguyen July 13, 2018 Reply
 9. Tho Nguyen July 13, 2018 Reply
 10. Anh Hoang July 13, 2018 Reply
 11. Luyen Doan July 13, 2018 Reply
 12. Tran Phong July 13, 2018 Reply
 13. tam minh tam July 13, 2018 Reply
 14. Phihai Dong July 13, 2018 Reply
 15. Songbang Loichua July 13, 2018 Reply
 16. Kim Anh Lê July 13, 2018 Reply
 17. Anh Quoc July 13, 2018 Reply
 18. Thuyvan Mai July 13, 2018 Reply
 19. Thuha Nguyễn July 13, 2018 Reply
 20. Trần NTN Trần July 13, 2018 Reply
 21. Phuong Bui July 13, 2018 Reply
 22. Thanh Nguyeng July 13, 2018 Reply
 23. tuanson truong July 13, 2018 Reply
 24. đức rụ vũ July 13, 2018 Reply
 25. Anh Tran July 13, 2018 Reply
 26. Uyên Tran July 13, 2018 Reply
 27. phuong Tran July 13, 2018 Reply
 28. Muon Dinhvan July 13, 2018 Reply
 29. Phiphung Doan July 13, 2018 Reply
 30. Benoit Dinh July 13, 2018 Reply
 31. Gái Hà nội July 13, 2018 Reply
 32. Hà Hoàng July 13, 2018 Reply
 33. Hiếu Bùi July 13, 2018 Reply
 34. Minh Thư Nguyễn July 13, 2018 Reply
 35. Trang Nguyen July 13, 2018 Reply
 36. tong nguyen minh July 13, 2018 Reply
 37. tuyen vu July 13, 2018 Reply

Leave a Reply