CHẾ LINH LẦN ĐẦU VỀ THĂM PALEI CHĂM – 2007 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế linh lần đầu Tiên về thăm làng Hữu Đức & Palei Chăm năm 2007.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. NGUYỄN HOA July 13, 2018 Reply
 2. Lam Pham July 13, 2018 Reply
 3. Nguyen Truong July 13, 2018 Reply
 4. Tuấn Hoàng July 13, 2018 Reply
 5. hanh thu July 13, 2018 Reply
 6. 范氏美 July 13, 2018 Reply
 7. Sinh Vo July 13, 2018 Reply
 8. Hung Pham July 13, 2018 Reply
 9. Phuong Kim July 13, 2018 Reply
 10. Phuong Kim July 13, 2018 Reply
 11. Can Hoang July 13, 2018 Reply
 12. Lương Đức July 13, 2018 Reply
 13. Lương Đức July 13, 2018 Reply
 14. Minh Nhật July 13, 2018 Reply
 15. Thanh Ky Nguyen July 13, 2018 Reply
 16. Trieuchau Trieu July 13, 2018 Reply
 17. Trương phạm July 13, 2018 Reply
 18. LONG Kiem July 13, 2018 Reply
 19. 鄧羽峮 July 13, 2018 Reply
 20. Van Giang Pham July 13, 2018 Reply
 21. Vu Hoangngoc July 13, 2018 Reply
 22. Hoa Luong Trung July 13, 2018 Reply
 23. kien Tran July 13, 2018 Reply
 24. Vu Dong Thap July 13, 2018 Reply
 25. Kỷ nguyễn văn July 13, 2018 Reply
 26. hau nguyen trung July 13, 2018 Reply
 27. Damzee kingju July 13, 2018 Reply

Leave a Reply