Album Món Quà Kỷ Niệm | Khánh Duy – Nhạc Vàng Tuyển ChọnAlbum Món Quà Kỷ Niệm | Khánh Duy Track list: 01. Chiều Hè Trên Bãi Biển 02. Chung Một Dòng Sông 03. Món Quà Kỷ Niệm 04. Chung Vầng Trăng Đợi 05.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply