Túy ca – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

45 Comments

 1. Hiếu Ngô July 11, 2018 Reply
 2. Tien Nguyen July 11, 2018 Reply
 3. biên July 11, 2018 Reply
 4. lux tran tat July 11, 2018 Reply
 5. Vu Phanvan July 11, 2018 Reply
 6. Ngộ Không July 11, 2018 Reply
 7. Thâm Thuý Thông July 11, 2018 Reply
 8. ly phan July 11, 2018 Reply
 9. Nga Nguyen July 11, 2018 Reply
 10. Thang Tran July 11, 2018 Reply
 11. Việt Hà July 11, 2018 Reply
 12. Tho Ngoc July 11, 2018 Reply
 13. Tuyenhjh Nguyen July 11, 2018 Reply
 14. Thành Văn July 11, 2018 Reply
 15. chung truong July 11, 2018 Reply
 16. Duy Minh July 11, 2018 Reply
 17. Hiếu Lê July 11, 2018 Reply
 18. Tho Le July 11, 2018 Reply
 19. dinh ho July 11, 2018 Reply
 20. Trần Quang Hợp July 11, 2018 Reply
 21. Si Le Quang July 11, 2018 Reply
 22. nguyen phuc July 11, 2018 Reply
 23. Binh Doan July 11, 2018 Reply
 24. Phuong Tran July 11, 2018 Reply
 25. Huy Nguyen July 11, 2018 Reply
 26. Hieu Nguyennhu July 11, 2018 Reply
 27. Mai Thị Thơm July 11, 2018 Reply
 28. Tue Nguyen July 11, 2018 Reply
 29. Long Tứ July 11, 2018 Reply
 30. Hai Pham July 11, 2018 Reply
 31. Máy Test July 11, 2018 Reply
 32. Kien KHANG July 11, 2018 Reply
 33. Cuong Tran July 11, 2018 Reply
 34. Sy Nguyen July 11, 2018 Reply
 35. Thuy Buithi July 11, 2018 Reply
 36. Anh Hào Đặng July 11, 2018 Reply
 37. Ho Thi Phi Phuong July 11, 2018 Reply

Leave a Reply