Liveshow Chế Linh tại Hà nội 28/10/2016 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhoto & 3D video by 3D Plus – The Studio under HanoiDVD http://www.3dplus.vn http://www.hanoidvd.com Nhận quảng cáo trên clip! Mời liên hệ 0904.166.111.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Ngọc Linh July 11, 2018 Reply
 2. Phi Nguyen July 11, 2018 Reply
 3. T.H.T channel July 11, 2018 Reply
 4. Lan To July 11, 2018 Reply
 5. Thuydung Nguyen July 11, 2018 Reply
 6. ve Nguyen tuong July 11, 2018 Reply
 7. ve Nguyen tuong July 11, 2018 Reply
 8. MrHappy3000 July 11, 2018 Reply
 9. Baria Sgff July 11, 2018 Reply
 10. 官協炵 July 11, 2018 Reply
 11. CHuyen Ly July 11, 2018 Reply
 12. Muoi Cai Lay July 11, 2018 Reply
 13. hung doan July 11, 2018 Reply
 14. Hoan Truong July 11, 2018 Reply

Leave a Reply