Diễm Xưa ( Trịnh Công Sơn ) – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa Khúc Mới Trong Album : Lệ Quyên – Trịnh Công Sơn. Mời tất cả mọi người cùng nghe. Trân Trọng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply