Thanh Trúc & Trường Vũ – Thành phố buồn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác giả: Lam Phương Năm sáng tác: 1970 Lời bài hát ======== Thành phố nào nhớ không anh ? Nới chúng mình tìm phút êm đềm Thành phố nào vừa đi đã …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Luong Tran July 10, 2018 Reply
  2. Yasu Takano July 10, 2018 Reply
  3. Dede dodo July 10, 2018 Reply
  4. Long Hoang Minh July 10, 2018 Reply
  5. Xu Nguyen July 10, 2018 Reply
  6. 日刘文 July 10, 2018 Reply
  7. văn lai July 10, 2018 Reply
  8. 783nata July 10, 2018 Reply

Leave a Reply