Phương Dung – Giao Linh – Nguyễn Văn Đông – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mất vào 19 giờ 30 phút ngày 26-2-2018 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ca sĩ Phương Dung và Giao Linh đã có những chia sẻ về …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

30 Comments

 1. nga pham July 10, 2018 Reply
 2. Su Pham July 10, 2018 Reply
 3. Su Pham July 10, 2018 Reply
 4. nga pham July 10, 2018 Reply
 5. Công Lý Phan July 10, 2018 Reply
 6. Thi Huynh July 10, 2018 Reply
 7. chiminh ho July 10, 2018 Reply
 8. Hoa Tathanh July 10, 2018 Reply
 9. thuanny July 10, 2018 Reply
 10. Song Vui July 10, 2018 Reply
 11. Thuy Trchinh sacan July 10, 2018 Reply
 12. Toan Tran July 10, 2018 Reply
 13. miss tran July 10, 2018 Reply
 14. Nga Phạm Thị July 10, 2018 Reply
 15. Vip_co_don36 July 10, 2018 Reply
 16. Kim Chi Nguyen July 10, 2018 Reply
 17. trankt54155 July 10, 2018 Reply
 18. Tuan Tran July 10, 2018 Reply
 19. P. Thao July 10, 2018 Reply
 20. Dung Smith July 10, 2018 Reply
 21. Anh Nguyen July 10, 2018 Reply
 22. Anh Nguyen July 10, 2018 Reply
 23. MrHappy3000 July 10, 2018 Reply
 24. datcoi July 10, 2018 Reply
 25. Phú Trần Thanh July 10, 2018 Reply
 26. Ngoc Tran July 10, 2018 Reply
 27. Binh Nguyen July 10, 2018 Reply
 28. Kim Dung Trình July 10, 2018 Reply

Leave a Reply