Phận Tơ Tầm – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.flickr.com/photos/sangphotography/ -MC Ngoc Lan Productions -Camera: Vivian Thao & Nam Quoc Luu -Ban nhac Viễn Du Sydney.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. LSUMONSTER July 10, 2018 Reply
 2. Phoenix Nguyen July 10, 2018 Reply
 3. Dung Tran July 10, 2018 Reply
 4. Lành Nguyễn July 10, 2018 Reply
 5. Phuong Huynh July 10, 2018 Reply
 6. Viet Phan Duc July 10, 2018 Reply
 7. duythanh Duy Thanh July 10, 2018 Reply
 8. Hoangvo Vo July 10, 2018 Reply
 9. Công Phát July 10, 2018 Reply
 10. Lee Minh Su July 10, 2018 Reply
 11. An An July 10, 2018 Reply
 12. Long Manh Hung July 10, 2018 Reply
 13. Uyen Nguyen July 10, 2018 Reply
 14. Truong Nguyen July 10, 2018 Reply
 15. Thành Tâm July 10, 2018 Reply

Leave a Reply