Hát Trên Đỉnh Đèo – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHát Trên Đỉnh Đèo – Duy Khánh Ta đứng trên đỉnh đèo này Ta hát vang với gió Ta đứng trên đỉnh đèo này Ta nhìn xuống chân đèo Từng đoàn người lìa…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

  1. Thị Yến ngô July 10, 2018 Reply
  2. Giao Vu July 10, 2018 Reply
  3. Dũng Caphe July 10, 2018 Reply
  4. Do Anh Hai July 10, 2018 Reply
  5. Do Anh Hai July 10, 2018 Reply
  6. Tam Huya July 10, 2018 Reply
  7. co thach nguyen July 10, 2018 Reply
  8. Toan Nguyen July 10, 2018 Reply
  9. viet nam July 10, 2018 Reply
  10. Son Nguyen July 10, 2018 Reply

Leave a Reply