Diêu Nhi_Hướng dẫn Diễm My và Duy Khánh hát Giấc Mơ Không Nhoà(Anh Tú thể hiện)1cách rất bất chắp – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCô ấy không cần quan tâm 2 người bạn của mình đã nghe bài hát chưa,có thích học hát hay không???? không cần thiết!!!! miễn là PR trá hình cho bài hát là…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

41 Comments

 1. Uc Nguyen July 10, 2018 Reply
 2. Ly Pham July 10, 2018 Reply
 3. Hân Huỳnh July 10, 2018 Reply
 4. Thuong Nguyen July 10, 2018 Reply
 5. Bảo Nguyễn July 10, 2018 Reply
 6. Anh Tú July 10, 2018 Reply
 7. Long Tuan July 10, 2018 Reply
 8. trương quỳnh July 10, 2018 Reply
 9. Thanh Tâm July 10, 2018 Reply
 10. Mẫn Nhi July 10, 2018 Reply
 11. Thanh Bee July 10, 2018 Reply
 12. My Nguyen July 10, 2018 Reply
 13. Giang Nguyễn July 10, 2018 Reply
 14. tamtuoi codau July 10, 2018 Reply
 15. Diệp Anh July 10, 2018 Reply
 16. Qing Yu July 10, 2018 Reply
 17. Alina Vo July 10, 2018 Reply
 18. Huy Tran July 10, 2018 Reply
 19. Angrybirds neyugn July 10, 2018 Reply
 20. Lanh Vo July 10, 2018 Reply
 21. Lê Sơn Tùng July 10, 2018 Reply
 22. Them Hoai July 10, 2018 Reply
 23. Hiro gaming July 10, 2018 Reply
 24. Bì Ngọc July 10, 2018 Reply
 25. Huyền Bin July 10, 2018 Reply
 26. yen ha July 10, 2018 Reply
 27. Diep Nguyen July 10, 2018 Reply
 28. Meek Chau July 10, 2018 Reply
 29. hiêu tình July 10, 2018 Reply
 30. Kho Kỉ Niệm July 10, 2018 Reply
 31. La Thế Trung July 10, 2018 Reply
 32. anh le July 10, 2018 Reply
 33. Nguyen Tien July 10, 2018 Reply
 34. loan nguyen July 10, 2018 Reply

Leave a Reply