Chuyện giàn thiên lý 2 (lyric) – Huỳnh Phi Tiển, Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. Lap Lap July 10, 2018 Reply
 2. Thảo Lư kim July 10, 2018 Reply
 3. tricong dang July 10, 2018 Reply
 4. Nhung nguyen July 10, 2018 Reply
 5. chinh tran cong July 10, 2018 Reply
 6. Nquyen Duonq July 10, 2018 Reply
 7. Cưng Lâm July 10, 2018 Reply
 8. Thy Phong Nguyễn July 10, 2018 Reply
 9. Tuấn Anh Trần July 10, 2018 Reply
 10. Thanh Phong Huynh July 10, 2018 Reply
 11. Phi Mai July 10, 2018 Reply
 12. long tran July 10, 2018 Reply
 13. michael Nguyen July 10, 2018 Reply
 14. Hường Đào July 10, 2018 Reply

Leave a Reply