Album Tuấn Vũ – Tình khúc chọn loc 3 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnList : 1.Chuyện chúng mình 2.Đường xưa lối cũ 00:05:15 3.Đom đóm – (với Quỳnh Dung) 00:10:39 4.Nó 00:16:14 5.Vết thương cuối cùng 00:20:45 6.Quê hương …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply