BỘI BẠC, Chế Linh,thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBỘI BẠC, sáng tác : ca si Đắc Chung . Thu âm dĩa nhựa, ca sĩ Chế Linh, tại Sài Gòn , VNCH.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Nam Dang July 9, 2018 Reply
  2. Thế Nguyên July 9, 2018 Reply
  3. Vu Dong Thap July 9, 2018 Reply

Leave a Reply