Tương Tư Nàng Ca Sĩ – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển Chọn01. Tương Tư Nàng Ca Sĩ 02. Giã Từ 5:10 03. Hãy Quên Anh 9:29 04. Em Hãy Về Đi 14:40 05. Ngại Ngùng 19:38 06. Nửa Vầng Trăng 23:59 07. Các Anh Về …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

  1. Huy Mai July 7, 2018 Reply
  2. Dần Phan thị July 7, 2018 Reply
  3. Thuyen Dam July 7, 2018 Reply
  4. Nhan Pham July 7, 2018 Reply
  5. Nha Thanh July 7, 2018 Reply
  6. Kia Thi How Ly July 7, 2018 Reply
  7. Hung Hung July 7, 2018 Reply
  8. 김소연 July 7, 2018 Reply
  9. Cong Nguyen July 7, 2018 Reply
  10. Phuong Dang July 7, 2018 Reply

Leave a Reply