Hài Trấn Thành 2017 – Khởi My – Đông Nhi – Duy Khánh – Noo và Diệu Nhi – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHài Trấn Thành 2017 cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như Khởi My, Đông Nhi, Duy Khánh, No, Diệu Nhi cùng cười thả ga chào đón năm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

33 Comments

 1. Như Huỳnh July 7, 2018 Reply
 2. Tam Tran July 7, 2018 Reply
 3. Xuanhuong lê July 7, 2018 Reply
 4. Vu Va July 7, 2018 Reply
 5. Hong Le July 7, 2018 Reply
 6. Huong Nguyen July 7, 2018 Reply
 7. tii tii July 7, 2018 Reply
 8. su su July 7, 2018 Reply
 9. Khánh Lê July 7, 2018 Reply
 10. Gia Linh July 7, 2018 Reply
 11. My Trần Khởi July 7, 2018 Reply
 12. Ra Pich July 7, 2018 Reply
 13. hue la thi July 7, 2018 Reply
 14. Nhi Nguyen July 7, 2018 Reply
 15. thanh bùi July 7, 2018 Reply
 16. Quỳnh Hana July 7, 2018 Reply
 17. huy Ta July 7, 2018 Reply
 18. Nguyễn nhi July 7, 2018 Reply
 19. tina nguyen July 7, 2018 Reply
 20. Cam Danh July 7, 2018 Reply
 21. Nu Nguyen July 7, 2018 Reply
 22. lime slume July 7, 2018 Reply
 23. Iruka Hanayashi July 7, 2018 Reply
 24. Hoàng Mai July 7, 2018 Reply
 25. Huyền Trần July 7, 2018 Reply

Leave a Reply