Có thế thôi – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi Em đi đường em, tôi đi đường tôi Tình nghĩa đôi ta có thế thôi… …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. mac dev July 7, 2018 Reply
 2. Nguyen Vannguyen July 7, 2018 Reply
 3. Núi Sơn July 7, 2018 Reply
 4. Tâm Trần July 7, 2018 Reply
 5. Minh Minh July 7, 2018 Reply
 6. Vinh Bui July 7, 2018 Reply
 7. Hinh Hieu July 7, 2018 Reply
 8. Mayloc Nuoc 3tr. July 7, 2018 Reply
 9. Phạm Ngỡi July 7, 2018 Reply
 10. ngoc tuan chau July 7, 2018 Reply
 11. Tiển Trần July 7, 2018 Reply
 12. Thuy Le July 7, 2018 Reply
 13. honh pham July 7, 2018 Reply
 14. Hai Van July 7, 2018 Reply
 15. Ot Phuong July 7, 2018 Reply
 16. Quyet Le July 7, 2018 Reply
 17. Quyet Le July 7, 2018 Reply
 18. Quyet Le July 7, 2018 Reply
 19. Son Ngo July 7, 2018 Reply

Leave a Reply