Thế Sơn – Hận tình trong mưa (Rehearsal) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHẬN TÌNH TRONG MƯA (nhạc: Nhật Bản – lời Việt: Phạm Duy) Keyboard: Tùng Châu, Hoàng Bảo Guitar: Anh Dũng Bass: Ljubomir Savage Trống: A-dìn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Cuong Pham July 6, 2018 Reply

Leave a Reply