Phải Lòng Con Gái Bến Tre – Mai Thiên Vân & Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTNCD487 1. Múc Ánh Trăng Vàng (Quang Lê, Mai Thiên Vân) 0:00 2. Cõi Nhớ (Quang Lê) 4:28 3. Chờ Người (Mai Thiên Vân) 9:04 4. Duyên Kiếp (Quang Lê, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Ha Cao July 6, 2018 Reply
  2. Alicia Duong July 6, 2018 Reply
  3. lehoa dangthi July 6, 2018 Reply
  4. Nga Truong July 6, 2018 Reply
  5. Trinh Nguyen July 6, 2018 Reply
  6. Minh Hong July 6, 2018 Reply
  7. Ngoc Diep Ly July 6, 2018 Reply
  8. Trúc Nguyên July 6, 2018 Reply

Leave a Reply