[KHOI MY TUBE]REACTION KhánhMy “Bóc” Thanh Duy “rung động” với nữ chính trong MV Người Lạ Thân Quen – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC CỦA MC – CA SĨ KHỞI MY. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP, ĐĂNG TẢI TRÊN CÁC KÊNH KHÁC!!!! ♫ FANPAGE: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

39 Comments

 1. Dinh Nguyen July 6, 2018 Reply
 2. Jinie Kim July 6, 2018 Reply
 3. Như Ngô July 6, 2018 Reply
 4. Gà Bay Tập July 6, 2018 Reply
 5. Truc Vo July 6, 2018 Reply
 6. Thư Nguyễn July 6, 2018 Reply
 7. Slime Collection July 6, 2018 Reply
 8. Linh Pham July 6, 2018 Reply
 9. Quyên Vũ July 6, 2018 Reply
 10. Vân Scarlet July 6, 2018 Reply
 11. Phượng Hồ July 6, 2018 Reply
 12. Quyên TFBOYS July 6, 2018 Reply
 13. Thao Tran Van July 6, 2018 Reply
 14. Lily Vân Anh July 6, 2018 Reply
 15. Thu Thảo TV July 6, 2018 Reply
 16. Nguyen DiemAn July 6, 2018 Reply
 17. Sakima Kira July 6, 2018 Reply
 18. N H July 6, 2018 Reply
 19. Sinh Ngô July 6, 2018 Reply
 20. mit con cute July 6, 2018 Reply
 21. Nguyễn Linh July 6, 2018 Reply
 22. Cam Cam July 6, 2018 Reply
 23. Chung Tran July 6, 2018 Reply
 24. Chung Tran July 6, 2018 Reply
 25. Mon Ú channel July 6, 2018 Reply
 26. Jays - TV July 6, 2018 Reply
 27. An Van July 6, 2018 Reply
 28. Thảo Ontari July 6, 2018 Reply
 29. nini nguyen July 6, 2018 Reply
 30. Nhan Ngo July 6, 2018 Reply

Leave a Reply