Ngọc Hạ & Quang Lê – Tình Nghèo (Phạm Duy) PBN 94 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgọc Hạ & Quang Lê – Tình Nghèo (Phạm Duy) Paris By Night 94 – 25th Anniversary ©2008 published by Thuy Nga under license **Các video trên Thuy Nga …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

49 Comments

 1. Thuy Nga July 5, 2018 Reply
 2. Quang Lê July 5, 2018 Reply
 3. Thuyen nguyen July 5, 2018 Reply
 4. ha phan July 5, 2018 Reply
 5. Hạ Chí July 5, 2018 Reply
 6. Huong Nguyen July 5, 2018 Reply
 7. Cầm Hoàng July 5, 2018 Reply
 8. Quynh Dinh July 5, 2018 Reply
 9. CONG PHAM July 5, 2018 Reply
 10. Hai Dang July 5, 2018 Reply
 11. marukotr July 5, 2018 Reply
 12. Cuong Nguyen July 5, 2018 Reply
 13. Hoành Trần July 5, 2018 Reply
 14. hong nguyet July 5, 2018 Reply
 15. kieu diem bui July 5, 2018 Reply
 16. Yen Hoang July 5, 2018 Reply
 17. Nga Nguyen July 5, 2018 Reply
 18. Nam Nam July 5, 2018 Reply
 19. Doanh Tran July 5, 2018 Reply
 20. tam minh tam July 5, 2018 Reply
 21. quang dinh July 5, 2018 Reply
 22. quang dinh July 5, 2018 Reply
 23. Franck Nguyen July 5, 2018 Reply
 24. Neil Huỳnh July 5, 2018 Reply
 25. Ngo hoai bac July 5, 2018 Reply
 26. Ngo hoai bac July 5, 2018 Reply
 27. Alicia Duong July 5, 2018 Reply
 28. Incredible Music July 5, 2018 Reply
 29. Ha Cao July 5, 2018 Reply
 30. don nguyen July 5, 2018 Reply
 31. Dat Cao July 5, 2018 Reply
 32. Phan Huy Dũng July 5, 2018 Reply
 33. đạt lê July 5, 2018 Reply
 34. Yến Hoa July 5, 2018 Reply
 35. VU HOANG July 5, 2018 Reply
 36. Phương Diệu July 5, 2018 Reply
 37. Huong Phan July 5, 2018 Reply
 38. Tam Nguyen July 5, 2018 Reply
 39. Thế Hào Lâm July 5, 2018 Reply
 40. αη тяυσηg July 5, 2018 Reply

Leave a Reply