Thế Sơn – Chúc Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCHÚC XUÂN Sáng tác: Thanh Sơn . Tiếng hát: Thế Sơn . Nhạc đệm: Quang Phúc . Thu âm & mix: Vũ Sơn . * Cám ơn sự phụ họa của nhóm bè Cadillac …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Nga Lu July 4, 2018 Reply
  2. thanh vo minh July 4, 2018 Reply
  3. Minh Quân Võ July 4, 2018 Reply
  4. Thế Sơn Music July 4, 2018 Reply
  5. patrick vu July 4, 2018 Reply

Leave a Reply