Thanh Tuyền – Rừng Lá Thấp – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTác giả: Trần Thiện Thanh Năm sáng tác trước 1975 Lời bài hát ======== Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì Tôi là…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

42 Comments

 1. Lam2 Nguyen July 4, 2018 Reply
 2. diệu lâm July 4, 2018 Reply
 3. Thanh Hoang July 4, 2018 Reply
 4. Vy Luu July 4, 2018 Reply
 5. Kim Hop Hoang July 4, 2018 Reply
 6. Giau Nguyen July 4, 2018 Reply
 7. Huy Bão July 4, 2018 Reply
 8. Sam Thi Hoi July 4, 2018 Reply
 9. Lam2 Nguyen July 4, 2018 Reply
 10. Nguyễn Hảo July 4, 2018 Reply
 11. chung nguyen thi July 4, 2018 Reply
 12. Newmoon9999 July 4, 2018 Reply
 13. Nhoc Wiliam July 4, 2018 Reply
 14. Terry Pham July 4, 2018 Reply
 15. super natural July 4, 2018 Reply
 16. Mai Nghia July 4, 2018 Reply
 17. Minh Thư July 4, 2018 Reply
 18. Phan Quân July 4, 2018 Reply
 19. Anh Vũ July 4, 2018 Reply
 20. Duc Nguyenvan July 4, 2018 Reply
 21. Cong Le July 4, 2018 Reply
 22. bakiem Dao July 4, 2018 Reply
 23. bakiem Dao July 4, 2018 Reply
 24. ha thanhtung July 4, 2018 Reply
 25. ha thanhtung July 4, 2018 Reply
 26. Võ Bá Toàn July 4, 2018 Reply
 27. Tám M0ng July 4, 2018 Reply
 28. Lan Nguyen July 4, 2018 Reply
 29. HOA Nguyen July 4, 2018 Reply
 30. Thien Luongquoc July 4, 2018 Reply

Leave a Reply